Információk A-Z-ig

A Polgármesteri Hivatal (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., OTP ATM) és a Zalakarosi Fürdő (8749 Zalakaros, Termál út 4., OTP ATM) bejáratánál, valamint Erste Bank ATM a 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő 3. szám alatt, K&H ATM a 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 4. szám alatt található.
A recepción térítésmentesen igényelhető baba fürdőkád, WC szűkítő, kissámli, éjszakai fény, etetőszék, utazó babágy, pelenkázó a rendelkezésre álló db szám függvényében.
A menetrendről érdeklődjön a központi autóbusz-állomáson (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.), vagy a www.volanbusz.hu weboldalon.
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény módosításának értelmében 2012. április 1-től szigorúan tilos a zárt térben történő dohányzás, így kérnénk a dohányzás mellőzését az apartmanokban. Dohányzásra csak az apartmanok teraszán és a grillező mellett dohányzásra kijelölt helyen van lehetőség.
Érkezés napján az apartman 16:00 órától vehető igénybe, távozás napján pedig 10:00 óráig áll Vendégeink rendelkezésére. A korai érkezés, vagy a késői távozás lehetőségéről és díjszabásáról az irodában érdeklődhetnek kedves Vendégeink.
A hálószobában található értékmegőrzőben díjmentesen biztosítjuk a széfet. Értéktárgyait itt tudja elhelyezni, melyekért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Felár ellenében a recepción igényelhető.
Közelben lévő éttermek:
 • Friskó Étterem
 • Aranyszarvas Étterem
 • Kilátó Borozó
 • Nagyapám Borozója
 • La’Mar Étterem
  A Zalakarosi Fürdő szolgáltatásairól a www.zkf.hu weboldalon található bővebb információ.
  Zalakaros, Fő u. 1.
  Elérhetőség: 93/340-393
  Nyitva tartás: hétfő – péntek: 8.00 – 16.20
  Az idegenforgalmi adó a befizetett összegen túl terheli kedves vendégeinket, melyet a helyszínen kell megfizetni.
  18 év alatt mentességet élveznek vendégeink az IFA megfizetése alól.
  Felhasználónév: karosgarden
  Jelszó: bcKRV769
  Katolikus Istentisztelet Zalakaroson vasárnap délelőtt 10 órakor, további információ a zalakaros.plebania.hu weboldalon található.
  Kerékpárkölcsönzésre van lehetőség, melynek részleteiről kérjük érdeklődjön az irodában.

  A Karos Garden Family Resort Családi Üdülőfalu

  Foglalási és lemondási feltételei,
  Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

  A jelen ÁSZF 2023. augusztus 01. napján kerül közzétételre, és módosításáig marad érvényben.

  Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szálláshelyre, valamint a Vendégre és a Vendéggel Együtt Ott Tartózkodó Személy(ek)re.

  A Vendég tudomásul veszi, hogy a Ptk. 6:191 § (4) bekezdése alapján a Szálláshely jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit a jövőre nézve kiterjedő időbeli hatállyal egyoldalúan módosítani, amely esetben a módosítás tartalmáról a honlapon történő közzététellel tájékoztatja az érintetteket.

  I. A Szolgáltató/Szálláshely adatai

  • Karos Garden Family Kft.
  • Székhely: 8749 Zalakaros, Szőlő utca 6-8.
  • Cégjegyzékszám: 20-09-074762
  • Adószám: 25347403-2-20

  II. Szerződő fél

  A Szálláshely által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

  A Szálláshely és a Vendég együttesen szerződő felekké válnak.

  III. A szerződés létrejötte

  1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szálláshely e-mailben, vagy egyéb írásos módon ajánlatot küld.

  2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szálláshely általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

  3. A Szálláshely általi visszaigazolás elküldését követő 24 órán belül a Vendég jogosult a foglalását törölni kötbérkötelezettség nélkül.

  4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

  5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyet, a Szálláshely jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szálláshely jogosult újra értékesíteni.

  IV. Foglalás módosítása

  1. A foglalás módosításának igényét a Vendégnek írásban jeleznie kell a Szálláshelynek, legkésőbb az érkezési napot megelőző 30. napig helyi idő szerint 16:00 óráig, melyet a Szálláshely az aktuális foglaltság és szabad helyek függvényében írásban visszaigazol, vagy elutasítja a módosítási igényt. Amennyiben a Szálláshely elfogadja a módosítási igényt, a szállás díj előre fizetendő, a módosított időpont a későbbiekben már nem módosítható és nem mondhat le. A módosított időpont az időszaktól függetlenül az eredeti foglalásban foglaltak szerinti éjszakára és vendégek számára érvényes. A módosítási igény elutasítását a Szálláshelynek nem kell indokolnia.

  2. A foglalás módosításának költsége: 5000,-Ft/alkalom + a szezonfelár költsége.

  V. Lemondási feltételek

  1. Közvetlen és közvetítői oldalról történő foglalás esetén:

  1.1. Amennyiben a Szálláshely az ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezési napot megelőző 30. nap, helyi idő szerint 16:00 óráig van lehetőség, amennyiben a lemondásra az érkezési napot megelőző 30 napon belül kerül sor, kötbérként a foglalás teljes összegének 90%-a kerül kiszámlázásra.

  1.2. Az érkezési napot megelőző 24 órán belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén kötbérként a foglalás teljes összege kerül kiszámlázásra. Meg nem jelenés esetén a Szálláshely szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

  2. Utalvány, voucher vásárlása esetén:

  2.1. Utalvány/voucher vásárlása esetén a megadott érvényességi időn belül a konkrét felhasználás dátumát a Szálláshellyel kell előzetesen egyeztetni.

  2.2. Utalvány/voucher vásárlásakor, annak a megadott érvényességi időn belüli fel nem használása esetén az utalvány/voucher teljes kifizetett összege kötbérnek tekintendő. A Szálláshely a fel nem használt utalvány/voucher ellenértékét nem fizeti vissza.

  2.3. Az Utalvány/voucher megvásárlása után lefoglalt felhasználási dátum módosítására az érkezési napot megelőző 15. napig lehetséges, a IV. pontban foglalt feltételek figyelembe vétele mellett. A lefoglalt felhasználási dátum módosítására az érkezési napot megelőző 15 napon belül nem módosítható.

  VI. Árak

  A Szálláshely a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

  VII. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

  A Vendég az apartmant az érkezés napján 16:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out), kivéve ha előzetes megbeszélést követően a Szálláshely a korábbi érkezést (Early check in), illetve a későbbi elutazást (Late check out) nem teszi a szerződő félnek lehetővé.  A korábbi érkezés (9:00-tól), illetve a későbbi elutazás (18:00-ig) díja: 5000,-Ft/apartman/alkalom.

  VIII. A szerződés teljesítésének visszautasítása

  A Szálláshely jogosult a szállás-szolgáltatásról szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt;
  • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
  • a Vendég fertőző betegségben szenved.

  IX. Szerződő felek kártérítési felelőssége

  1. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szálláshelyen, a gyermek által okozott károkért teljes felelősség a szülőt terheli.

  2. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szálláshely vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szálláshelynek megfizetni.

  3. A Szálláshely felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szálláshely alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

  4. A Szálláshely kijelölhet olyan helyeket, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szálláshely felelősséget nem vállal.

  5. A Szálláshely parkolójában levő gépjárműért, illetve az abban hagyott értéktárgyakért a Szálláshely nem vállal felelősséget. Az egyéb területen hagyott értéktárgyakért a Szálláshely nem vállal felelősséget.

  X. A szálláshelyre be nem vihető dolgok

  • maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősülő anyag;
  • tűzveszélyes és vagy robbanásveszélyes anyag;
  • pszichotrop anyag
  • tűzijáték, petárda
  • környezetre, egészségre ártalmas dolog;
  • lőfegyver, lőszer

  Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a Szálláshely kizárja.

  A Szálláshely területére állat a Szálláshely előzetes engedélye esetén, felár ellenében vihető be.

  XI. Rendellenes magatartás

  A Vendégek nyugalma érdekében a Szálláshely területén 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, az apartmanban zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás.

  A Szálláshely területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

  XII. VIZA adatszolgáltatás

  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

  Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshely-szolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshely-szolgáltató jogosult elkérni minden vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

  Az ajtó kívülről csak mágneskártyával nyílik. Kérjük erre fokozottan ügyeljenek. A kártya elvesztését azonnal kérjük jelezni. A kártya pótlása 5000 Ft / db, melyet a vendégnek kell megfizetni.
  Medencéink használatáról a Házirendben olvashat.
  Felér ellenében kérhető ruha mosatás, szárítás, melyről bővebb információ a recepción kérhető.
  Kérjük jelentse a hibát az irodában.
  A rendelések időpontját az alábbi weboldalon találja: https://onkormanyzat.zalakaros.hu/egeszsegugy.
  A programokról a zalakaros.hu weboldalon tájékozódhat.
  Felár ellenében lehetőség van az alábbi sport és játékeszközök bérlésére: kerékpár, roller, focilabda, tollasütő bővebb információ a recepción.
  Felár ellenében a recepción extra takaró igényelhető.
  • Napi takarítás felár ellenében kérhető, érdeklődni a recepción lehet.
  • Heti takarítás, ágynemű és törölköző cserével ingyenesen biztosított.
  Felár ellenében a recepción igényelhető varrókészlet.
  Felár ellenében a recepción igényelhető vasaló és vasalóállvány.
  A Karos Garden Family Resort **** hitvallása a hozzánk érkező vendégek igényeinek maximális kiszolgálása. Amennyiben valamelyik szolgáltatásunkkal nem elégedett, kérjük, azonnal forduljon az apartman Igazgatójához.
  Kérjük ossza meg az itt megélt pozitív élményeit, tapasztalait másokkal is az alábbi felületeken:
  Facebook: https://www.facebook.com/karosgarden
  Instagram: https://www.instagram.com/karosgarden

  További kérdéseivel, kéréseivel is forduljon hozzánk bizalommal.